Second Opinion חוות דעת שנייה 

רק סליידים ביד חתוך.jpg
במצבים רפואיים מורכבים ניתן לפנות למעבדה לקבלת חוות דעת שנייה על אבחונים פתולוגיים

מעבדת L.E.M (אל.אי.אם) מספקת שרות חוות דעת שנייה למטופלים שמבקשים לעשות בירור נוסף או בירור מעמיק יותר של הבדיקות והאבחונים שנעשו עבורם. צורך כזה עשוי לעלות במחלות נדירות, כאשר אין התאמה בין תוצאות ופרטים אחרים של המטופל/ת או כאשר יש אבחנה שאינה חד משמעית והיא חשובה להמשך טיפול. לפי הצורך יבוצעו בדיקות נוספות במעבדה.

> מרפאות גינקולוגיות- התקשרו עכשיו להזמנת בדיקת HPV